บริการของเรา

    ปรึกษาเรื่องก่อสร้าง

   สร้างบ้าน อาคาร โกดัง

ต่อเติม ซ่อมแซม

เกี่ยวกับเรา

ผลงานบางส่วน

งานบ้านเดี่ยว ประชาสิริ พระราม2

งานสร้างบ้านตามแบบโครงการ

สร้างบ้านจากประสบการณ์กว่า 30 ปี

            หจก.ตั้งโยธา ก่อตั้งเมื่อปี 2554 แต่ด้านงานก่อสร้างนั้นได้มีประสบการณ์กว่า 30 ปี จากรุ่นสู่รุ่น โดยลูกค้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นลูกค้าจากการแนะนำกันจนถึงปัจจุบันนี้ 

งานต่อเติมโรงรถ

​งานต่อเติมโรงรถส่วนเพิ่มเติม