ประเมินราคา

 
สามารถแจ้งรายละเอียดเบื้องต้นเพื่อให้เราประเมินราคาเบื้องต้นได้ โดยถ้ามีแบบรบกวนแนบไฟล์แบบมาใน E-mail : Tangyota.lp@hotmail.com 
 
* ราคาประเมินเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น เพื่อให้ทราบงบประมาณเบื้องต้น ไม่สามารถนำมาอ้างอิงกับราคาก่อสร้างจริงได้ 100% เนื่องจากมีปัจจัยที่ทำให้ราคาเปลี่ยนแปลงได้ เช่น ค่าแรงแต่ละพื้นที่ คุณภาพของวัสดุ หรือพื้นที่ก่อสร้างที่มีอุปสรรค์ต่างๆ

 

ส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว