messageImage_1553178487375.jpg

รู้จักเรามากขึ้น

 

          หจก.ตั้งโยธา ก่อตั้งเมื่อปี 2554 ประกอบธุรกิจก่อสร้าง ประเภทบ้านเดี่ยว ตึกแถว ทาวน์เฮ้าส์ และ ต่อเติมบ้าน โดยผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์มากว่า 30 ปี  โดยรับก่อสร้างตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 3 โดยถือคติประจำใจ "สร้างบ้านเหมือนให้ครอบครัวอาศัย" ตั้งแต่รุ่นที่ 1 จนถึงปัจจุบัน ดำเนินธุรกิจด้วยการบอกต่อจากลูกค้ามาเป็นเวลากว่า 30 ปี 
 
          เราจากประสบการณ์กว่า 30 ปี เราได้สร้าง บ้านเดี่ยว ตึกแถว โกดัง ห้องอัดเสียง รวมถึงสร้างบ้านในหลายๆหมู่บ้าน เช่น ประชาสิริโครงการ2 ,ชวนชื่นรามอินทรา ,the estana พระราม5 เป็นต้น ทำให้เราได้ประสบการณ์จากงานหลายๆรูปแบบ ลูกค้าหลายๆประเภทเราจึงได้ตั้งคติว่าจะไม่สร้างบ้านทเพื่อสวยงามเพียงอย่างเดียว แต่เราจะสร้างบ้านเพื่อความปลอดภัยด้วยเสมอ เพราะต้องการมอบสิ่งที่ดีให้ครอบครัวเรา
 
          ในปัจจุบันเราได้ตระหนักว่าการมีประสบการณ์อย่างเดียวไม่สามารถตอบโจทย์ความน่าเชื่อถือในปัจจุบันได้ทั้งหมด เราจึงมีวิศวกรเพื่อสามารถอธิบายรายละเอียดให้เเก่ลูกค้าให้เข้าใจ มากกว่าคำว่าเรามีประสบการณ์